Inspiracje i przykłady

Na stronie pokazujemy nasze systemy w różnych sytuacjach. Chcemy zainspirować:

 • kadry kierownicze odpowiadające za działania marketingowe,
 • handlowców odpowiedzialnych za sprzedaż na rynku,
 • jak również grafików zajmujących się przygotowaniem szaty graficznej produktów promocyjnych.


 • Zastosowanie systemów w różnych sytuacjach (na dworcach autobusowych i kolejowych, w CH, salach konferencyjnych, restauracjach, sklepach):

         Network         Stage          Zap          Solo

          Scene         Gallery         Satellite          Icon

  Original 8/Demo          Eagle          Desk         Podium  Poniżej wizualizacje kilku stoisk.

  9 m2

  10 m2
  15 m2
  18 m2
  Produkty:
  Network,
  Eagle,
  podium/stolik
  podium
  Produkty:
  Stage,
  Eagle,
  2 x Satellite,
  2 x podium
  Produkty:
  Stage,
  Eagle,
  Icon, Zap,
  stolik i monitor
  Produkty:
  Network Frost,
  Stage,
  2 x Satellite,
  2 x podium

  18 m2
  18 m2
  24 m2
  36 m2
  Produkty:
  Stage,
  Eagle,
  2 x Satellite,
  4 x podium
  4 x podium
  Produkty:
  2 x Icon 125cm,
  2 x Icon 225cm,
  Eagle,
  4 x Solo,
  2 x podium
  Produkty:
  Network Frost,
  2 x Satellite,
  2 x Icon 125cm,
  2 x podium
  Produkty:
  3 x Satellite,
  3 x Solo,
  4 x Eagle,
  2 x podium

  42 m2
  84 m2
  Produkty:
  2 x Network,
  8 x Satellite,
  2 Eagle,
  3 x podium
  4 x podium
  Produkty:
  Stage
  11 x Satellite
  Eagle,
  4 x Solo,
  2 x podium
  Produkty:
  Network Frost,
  2 x Satellite,
  2 x Icon 125cm,
  2 x podium
    
  Produkty:
  Network Frost,
  2 x Satellite,aaaaaaa
  2 x Icon 125cm,
  2 x podium  3D view